Jesień

Mapa
Niewielki, drewniany chlewik dla świń, z dachem krytym strzechą

Chlewik

Budynek przeznaczony dla świń. Chlewik, który można zobaczyć w skansenie w Wygiełzowie ma około 150 lat i został przeniesiony z podkrakowskiej wsi Kaszów.

Dwór z Drogini, widok od frontu

Gont

Dach dworu Drogini pokryty jest gontem, czyli deseczkami, które z jednej strony posiadają tzw. wpust, a z drugiej strony się zwężają. Gonty łączono, wsuwając jedną deseczkę w drugą.

Gont był zawsze dosyć drogim materiałem, a jego ułożenie na dachu wymagało dużych umiejętności.

Fragment dawnej pasieki z ulami kłodowymi, wydrążonymi w pniach drzew

Ul kłodowy

To najstarszy rodzaj ula, jaki można zobaczyć w polskich pasiekach. Ule kłodowe to ucięte i wydrążone pnie drzewa. Przykrywane były dwuspadowymi daszkami.