Chałupa z Rozkochowa

Mapa

Obejrzyj krótki film instruktażowy, jak ukisić tradycyjny żur.

OBEJRZYJ

Komora w chałupie z Rozkochowa – audiodeskrypcja.

Film z audiodeskrypcją

Sprawdź swoją
wiedzę na temat
wyposażenia
gospodarstwa
wiejskiego.

QUIZ

Wyposażenie gospodarstwa

Naczynie wydrążone w drzewie,
z drewnianym ubijakiem, stojące
na drewnianej podłodze

Stępa

Urządzenie, w którym obłuskiwano
i kruszono ziarno na kaszę.
Składa się z naczynia wydrążonego
w drewnie i drewnianego ubijaka.