Okół ze Staniątek

Mapa

Sprawdź swoją wiedzę na temat dawnych maszyn i narzędzi, wykorzystywanych w gospodarstwie wiejskim.

QUIZ

Maszyny i narzędzia

Dwa chomąta wiszące na ścianie drewnianego budynku

Chomąto

Obręcz zakładana na szyję zwierzęcia, zaprzęganego do ciągnięcia wozu albo pługa. Chomąto pozwalało skuteczniej wykorzystywać siłę pociągową zwierzęcia.

Drewniana maszyna do oczyszczania wymłóconego ziarna, stojąca na tle drewnianej chałupy

Wialnia

Maszyna służąca do oczyszczania wymłóconego ziarna od plew i innych zanieczyszczeń.