O projekcie

Mapa

Projekt „Rok w skansenie” realizowany jest przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Realizację projektu dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Materiały udostępnione na stronie internetowej prezentują dziedzictwo kulturowe Krakowiaków zachodnich oraz zdigitalizowane zasoby Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami oraz do twórczego wykorzystania wiedzy o kulturze ludowej podczas zabawy i nauki.
W szczególny sposób zachęcamy do skorzystania z naszych materiałow nauczycieli i animatorów kultury pracujących z dziećmi.

KONTAKT:
mnpe.pl

Koordynacja projektu: Teresa Ścisłowicz
Projekt graficzny: Pracownia DoLasu
Budowa strony: mobileMarkup.com