Chałupa z Rozkochowa

Mapa

Obejrzyj krótki
film na temat
tradycyjnych ozdób bożonarodzenio-
wych.

OBEJRZYJ

Bożonarodzeniowy sad – audiodeskrypcja.

OBEJRZYJ
Niski drewniany stołek, 
wspierający się na czterech nogach, 
lekko skierowanych na zewnątrz

Zydel

Drewniany stołek, wspierający się na trzech lub czterech nogach. Nogi zydla skierowane są lekko na zewnątrz.