Chałupa z Płazy

Mapa
Długa prosta gałąź z suszącymi się na niej pękami ziół.

Żerdka

Długa, prosta gałąź. Na żerdkach podwieszonych u sufitu suszono zioła lub zawieszano ubrania.

Wykonaj własnoręcznie woreczek na suszone zioła.

POBIERZ INSTRUKCJĘ

Sprawdź swoją wiedzę na temat ziół.
Weź udział
w quizie.

QUIZ

Wiedza o ziołach

Sprawdź swoją wiedzę na temat ziół.

Kawałek płóciennego materiału, zawieszony u sufitu na grubym sznurze.

Husiaczka

Płócienny materiał zawieszany nad łóżkiem. W ubogich domach husiaczka pełniła funkcję kołyski.