Wiosna

Mapa
Studnia z żurawiem, służącym do czerpania wody, w tle drewniana chałupa

Żuraw

Popularne urządzenie do czerpania wody ze studni. Składa się z pnia, rozwidlonego u góry i wkopanego w ziemię oraz leżącego na nim drąga. Na jednym końcu drąga zawieszano wiadro, drugi koniec obciążano balastem, który ułatwiał wyciąganie wiadra podczas czerpania wody ze studni.

Drewniany gołębnik w kształcie ozdobnego domku, osadzony na wysokim słupie

Gołębnik

Hodowcy gołębi często budowali gołębniki w postaci miniaturowych, niezwykle ozdobnych domków, ustawionych na wysokim słupie.

Drewniany gołębnik, stojący koło dworu z Drogini jest rekonstrukcją nieistniejącego już gołębnika, wykonaną na podstawie zachowanych dokumentów.

Drewniana studnia z dużym kołowrotem, przykryta dwuspadowym dachem

Studnia publiczna

Studnie publiczne budowano na terenach, gdzie wody gruntowe znajdowały się głęboko. Służyły całej społeczności wiejskiej. Zadaszona studnia była również miejscem spotkań mieszkańców.