Kuźnia z Liszek

Mapa

Złam szyfry, aby
poznać nazwy kowalskich
narzędzi i urządzeń
oraz przedmiotów
wykonywanych przez kowala.

POBIERZ SZYFRY